GMT
  
 | 

Archive of 2002

A Nickname Points Games Game Ratio Round Ratio
1 Spike 3 1 1 2
2 Chaos1187 3 2 0 0
3 oz 0 0 0 0
4 Papabizkitpark 0 1 -1 -2
Spike 2-0 Chaos1187
0
50
GO
Chaos1187 2-0 Papabizkitpark
0
58
GO
B Nickname Points Games Game Ratio Round Ratio
1 RatoonSoft 6 2 2 3
2 euenahub 3 2 0 -1
3 MexicanGeneral 2 2 -2 -2
4 Drakken 0 0 0 0
euenahub 2-1 MexicanGeneral
0
48
GO
RatoonSoft 2-1 MexicanGeneral
0
53
GO
RatoonSoft 2-0 euenahub
0
48
GO
C Nickname Points Games Game Ratio Round Ratio
1 Pipinasso 6 2 2 4
2 tixas 3 2 0 0
3 linusb 3 3 -1 -2
4 Saibot 0 1 -1 -2
tixas 2-0 linusb
0
48
GO
Pipinasso 2-0 linusb
0
54
GO
Pipinasso 2-0 tixas
0
51
GO
linusb 2-0 Saibot
0
50
GO
D Nickname Points Games Game Ratio Round Ratio
1 Teletubbies 6 2 2 3
2 Feiticeiro 6 3 1 2
3 Javito 1 2 -2 -3
4 Goro 0 1 -1 -2
Teletubbies 2-0 Feiticeiro
0
50
GO
Feiticeiro 2-0 Goro
0
50
GO
Teletubbies 2-1 Javito
0
59
GO
Feiticeiro 2-0 Javito
0
51
GO
E Nickname Points Games Game Ratio Round Ratio
1 UrbanSpaceman 9 3 3 5
2 Chew 3 2 0 -1
3 Makimura 1 1 -1 -1
4 Ljungberg 1 2 -2 -3
UrbanSpaceman 2-0 Chew
0
52
GO
Chew 2-1 Ljungberg
0
56
GO
UrbanSpaceman 2-1 Makimura
0
51
GO
UrbanSpaceman 2-0 Ljungberg
0
52
GO
F Nickname Points Games Game Ratio Round Ratio
1 Simon 6 2 2 4
2 Zero 6 3 1 2
3 PitBacardi 0 1 -1 -2
4 Eebu 0 2 -2 -4
Zero 2-0 Eebu
0
51
GO
Simon 2-0 Eebu
0
53
GO
Simon 2-0 Zero
0
45
GO
Zero 2-0 PitBacardi
0
51
GO
G Nickname Points Games Game Ratio Round Ratio
1 Xaositect 9 3 3 4
2 Bytor 7 3 1 3
3 jessbaec 1 2 -2 -3
4 Retcerahc 0 2 -2 -4
Bytor 2-0 jessbaec
0
50
GO
Xaositect 2-1 jessbaec
0
48
GO
Bytor 2-0 Retcerahc
0
47
GO
Xaositect 2-1 Bytor
0
57
GO
Xaositect 2-0 Retcerahc
0
51
GO
H Nickname Points Games Game Ratio Round Ratio
1 Crespo 9 3 3 6
2 CrimsonScourge 0 1 -1 -2
3 Wormslayer 0 1 -1 -2
4 Tajniak 0 1 -1 -2
Crespo 2-0 CrimsonScourge
0
52
GO
Crespo 2-0 Tajniak
0
48
GO
Crespo 2-0 Wormslayer
0
52
GO

Final
2
0 0
56
GO
Third Place
2
0 0
50
GO